ReadyPlanet.com


ความศรัทธาเกี่ยวกับคุณสมบัติรวมทั้งคุณลักษณะ


 ความศรัทธาเกี่ยวกับคุณสมบัติรวมทั้งคุณลักษณะ

pussy888

พญานาค หรือ งูใหญ่มีหงอน ในตำนานของฝรั่ง หรือคนตะวันตก ถือได้ว่าผู้แทนของกิเลส ความทารุณไร้มนุษยธรรม ซึ่งตรงกันข้ามกับชาวเอเชีย ที่จัดว่า งูใหญ่ พญานาค มังกร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังอำนาจ โดยแขกฮินดูนับว่า พญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทวดาองค์ต่างๆเป็นเทวดาที่น้ำ ได้แก่ อนันตนาคราช ที่เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ตรงกับความเชื่อถือของลัทธิพราหมณ์ ที่มั่นใจว่า นาค เป็นเทวดาที่น้ำ อาทิเช่นปีนี้ นาค ให้น้ำ 1 ตัว แสดงว่า น้ำจะมากมาย จะท่วมสำนักงานเกษตร ไร่ ถ้าเกิดปีไหน นาคให้น้ำ 7 ตัว น้ำจะน้อย จำนวนนาคให้น้ำจะตรงข้ามกับเรื่อง เพราะว่า ถ้าหากนาคให้น้ำ 7 ตัว น้ำจะน้อยด้วยเหตุว่านาคกลืนน้ำไว้

สำหรับความเลื่อมใสเกี่ยวกับคุณสมบัติรวมทั้งคุณลักษณะแบ่งได้เป็นข้อดังนี้

1. พญานาค งูใหญ่ มีหงอน เครื่องหมายที่ความโหฬาร ความอุดมสมบูรณ์ ความมีบุญบารมี แล้วก็ บันไดรุ้งสู่จักรวาล เป็นผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ จากการจำศีล บำเพ็ญภาวนา เชื่อถือในศาสนาพุทธ ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น พวกเราจะประสบพบเห็น เป็นรูปปั้นหน้าโบสถ์ ตามวัดต่างๆบันไดขึ้นสู่วัดในศาสนาพุทธ ภาพเรื่องราวที่เกี่ยวโยง กับพุทธอีกเยอะแยะ

2. พญานาค เป็นสัตว์น่าพิศวง ที่มีลักษณะพิเศษเป็นสามารถเปลี่ยนร่างได้ พญานาค มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็มีชีวิตใกล้กับคน พญานาค สามารถแปลงเป็นคนได้ ตัวอย่างเช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวชกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหนังสือไตรภพพระตก เอ๋ยถึงนาคที่ชื่อ ถลชะ ที่หมายความว่า กำเนิดบนบก จะสร้างกายได้เฉพาะบนบก แล้วก็นาคชื่อ ชลซะ มีความหมายว่า เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากน้ำ จะสร้างกายได้เฉพาะในน้ำแค่นั้น อย่างไรก็แล้วแต่ หากแม้พญานาคจะสร้างกายเป็นอะไร แม้กระนั้นในสถานการณ์ 5 แบบงี้ ต้องปรากฏเป็นงูใหญ่อาทิเช่นเดิมเป็นขณะกำเนิด ขณะลอกคราบ ขณะร่วมรักกันระหว่างนาคกับนาค ขณะหลับ โดยไร้สติ รวมทั้งที่สำคัญ ตอนตาย ก็กลายเป็นงูใหญ่ดังเดิม

3. พญานาค เป็นพิษร้าย สามารถทำร้ายคนอื่นได้ด้วยพิษ ถึง 64 ประเภท ซึ่งตามตำนานบอกว่า สัตว์พวกงู แมงป่อง ตะขาบ คางคก มด อื่นๆอีกมากมาย เป็นพิษได้ ซึ่งก็ด้วยสาเหตุอันเกิดจากที่ นาคคายพิษทิ้งเอาไว้ แล้วพวกงูไปเลีย พวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปๆมาๆก พวกมาคราวหลัง ดังเช่น แมงป่อง กับ มด ได้พิษน้อย เพียงแค่เอาหาง เอากันไปป้ายเศษพิษ ประเภทนี้ก็เลยเป็นพิษน้อย รวมทั้งพญานาคจะต้องคายพิษทุก 15 วัน

4. พญานาค อาศัยอยู่ใต้ดิน หรือบาดาล คนสมัยก่อนมั่นใจว่าเมื่อบนสรวงสวรรค์มีเทวดาอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้แผ่นดิน ก็คงจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ในหนังสือตรีภพพระหล่น พูดว่า ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดิน 1 โยชน์ หรือ 16 กม. มีวังราชวังที่แปลกประหลาดไม่แพ้สรวงสวรรค์ ที่มีอยู่ถึง 7 ชั้น เรียงซ้อนๆกัน ชั้นสูงๆก็จะแฮปปี้เสมือนสรวงสวรรค์

5. พญานาค สามารถสืบพันธุ์กับสัตว์ประเภทอื่นได้ เปลี่ยนร่างแล้วสืบพันธุ์กับมนุษย์ได้ เมื่อนาคตั้งครรภ์จะคลอดเป็นไข่ราวกับงู มีอีกทั้งประเภทเศียรเดียว 3, 5 แล้วก็ 7 เศียร สามารถขึ้นลง ตั้งแต่ใต้บาดาลผืนโลก จนกระทั่งสรวงสวรรค์ ในทุกตำนานชอบเอ่ยถึงนาคที่ขั้น-ลง ระหว่างเมืองบาดาล กับเมืองสวรรค์ ที่จะแปลงตัวเป็นอะไรดังที่คิด ตามสถานการณ์สถานะการณ์นั้นๆ

จะมีความเห็นว่า พญานาค หรือ งูใหญ่ นั้นมีภูมิหลังแล้วก็ถิ่นที่อยู่เป็นสัดส่วนในโลกหนึ่งต่างหาก จะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถเห็นได้ พญานาค เป็นอีกทั้งเอกลักษณ์ของคุณความดี รวมทั้งความไม่ดี

ความเลื่อมใสเกี่ยวเนื่องกับชีวิต น้ำ ธรรมชาติ

พวกเราเอาแต่ได้ยินอยู่เป็นประจำว่า ปีนี้นาคให้น้ำเยอะแค่ไหน กี่ตัว ฝนดี หรือเปล่าดี นาคให้น้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ทุกๆชีวิต ทั้งมวล โดยพญานาคที่อาศัยอยู่ในสรวงสวรรค์ใต้น้ำ ตามคติฮินดู พญาอนันตนาคราช แท่นบรรทมของพระนารายณ์ ที่เชื่อถือเป็นเทพเทวดา ดังนี้ พญานาค เปรียบเหมือนท้องน้ำทั้งหลายแหล่ในจักรวาล นาคมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์บันดลให้ฝนตกไหมตกก็ได้ ตลอดจนสามารถเปลี่ยนร่างเป็นเมฆฝนได้ พญานาค...เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแม่น้ำต่างๆอันซึ่งก็คือพยาบาลพลังที่ชีวิตทั้งหลายแหล่

ตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เทพดาที่น้ำเป็นวรุณและก็สาคร ที่ต่างก็เป็นจอมที่พญางู เว้นเสียแต่ที่เกี่ยวโยงกับน้ำบนโลกแล้ว นาคยังเกี่ยวพันกับน้ำในสรวงสวรรค์อีกด้วย คนสมัยก่อนมั่นใจว่า รุ้งกินน้ำ กับ นาค เป็นอันเดียวกัน ที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสรวงสวรรค์ข้างหนึ่งของรุ้งกินน้ำจะดูดน้ำจากผืนโลกขึ้นไปด้านบน เมื่อถึงจุดที่สูงสุดก็จะปล่อยน้ำลงมาเป็นฝนที่มีลำตัวของนาคเป็นท่อส่ง

ในตำนานสิงทีวัติ บอกว่า เมื่อเจ้าผู้ครองเมืองสิงคราววัติย้ายถิ่นคนมาจากตอนเหนือ พญานาคเปลี่ยนร่างมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่ แล้วก็ขอให้อยู่ในทศพิธราชธรรม เพียงพอตกเวลากลางคืนก็ขึ้นมาสร้างคู 4 ด้าน เป็น เมืองนาคประเภทสิงครั้งวัติ ถัดมาเมื่อยล้ากกองทัพปราบเมืองอื่นได้ รวมทั้งรวมดินแดนเข้าด้วยกัน ก็เลยเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น ดินแดนโยนกพญางู

ที่เห็นได้ชัดก็คือ ที่วังพนมรุ้งกินน้ำ จะมีคูน้ำที่เป็นสระ 4 ด้าน รอบพระราชวังและก็มี พญานาค อยู่ด้วย ตามความเลื่อมใสของคนโบราณกาล นาคจะสื่อความหมายเป็นอันอื่นมิได้เว้นเสียแต่น้ำ ดังเช่น การผลิตศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ นาคที่ราวบันได ก็เลยมี พญานาค ซึ่งในความจริง (ความศรัทธา) การผลิตจะต้องสร้างกึ่งกลางน้ำ เพื่อดูท่าศาสนสถานนั้นลอยอยู่เหนือน้ำ แม้กระนั้นก็ไม่ต้องสร้างจริงๆเพียงแค่มีเครื่องหมาย พญานาค ไว้ เป็นต้นว่า ที่วังพนมรุ้งกินน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ

หากแม้ความเชื่อถือเกี่ยวกับชีวิตผู้คน ก็จะมีอยู่ในราศีกำเนิด ได้แก่ของคนดาวปีงูใหญ่ ที่สื่อความหมายถึง ความโหฬารและก็พลังอำนาจ ที่มี พญานาค เป็นเครื่องหมาย

ตำนานความเลื่อมใสเรื่องนาคให้น้ำ

พญานาค เป็นเครื่องหมายที่ธาตุน้ำ "นาคให้น้ำ" เป็นกฏเกณฑ์ที่ประชาชนทราบรวมทั้งทราบดี ที่ใช้วัดในแต่ละปี ปริมาณนาคให้น้ำมีไม่เกิน 7 ตัว ถ้าหากปีไหนสมบูรณ์บริบูรณ์มีน้ำมากมายเรียกว่า "นาคให้น้ำ 1 ตัว" แม้กระนั้นถ้าปีไหนแห้งเรียกว่าปีนั้น "มีนาคให้น้ำ 7 ตัว" จะวัดตรงข้ามกับปริมาณนาค ก็คือที่น้ำหายไป กำเนิดความแล้งนั้นก็เนื่องจาก พญานาคเกี่ยงงอนกันให้น้ำ แต่ละตัวก็เลยกลืนน้ำไว้ในท้องไม่ยินยอมพ่นน้ำลงมาผู้ตั้งกระทู้ manat :: วันที่ลงประกาศ 2021-11-10 17:07:23


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.